Συνέχεια στην ιστοσελίδα:

Veltion Silk Screen Printing

ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδα,Τ.Κ. 54500, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: 2310 546622. 2310 546678

Email: veltion@otenet.gr